Az ügyvédi megbízás és díjazás

Az ügyvédi megbízás

Az  ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás – e törvény és a Polgári Törvénykönyv eltérő rendelkezése hiányában – szabad megállapodás tárgya. A felek eltérő rendelkezése hiányában a megbízási szerződés alapján a megbízott jogosult és kötelezett minden olyan cselekmény elvégzésére, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, továbbá a megbízót megillető pénznek vagy dolognak és az eljárási költségeknek az átvételére is.

A szerződéskötéskor az ügyfelet írásban tájékoztatni kell azokról a megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban előreláthatóan felmerülő költségekről, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában, függetlenül attól, hogy e költségek előlegezésére a felek megállapodása alapján köteles-e.

A megbízási szerződést írásba kell foglalni, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli. Az okiratszerkesztésre és az ahhoz kapcsolódó jogi képviselet ellátására irányuló megbízási szerződés tartalmi elemeit az okiratot szerkesztő ügyvéd által ellenjegyzett szerződés is tartalmazhatja. 

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) mértékét befolyásolja – többek között – az ügy összetettsége, az igényelt jogi szolgáltatás jellege, a szükséges idő- és erőforrás-ráfordítás mértéke, az ügyérték valamint a tevékenységhez kapcsolódó ügyvédi felelősség mértéke is.

A felek a megbízási díjban szabadon állapodnak meg. A megbízási díj összegszerűségét tehát – a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával – a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg az ügyvédi megbízási szerződésben.

Az ügyvédi megbízás

Az  ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás – e törvény és a Polgári Törvénykönyv eltérő rendelkezése hiányában – szabad megállapodás tárgya. A felek eltérő rendelkezése hiányában a megbízási szerződés alapján a megbízott jogosult és kötelezett minden olyan cselekmény elvégzésére, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, továbbá a megbízót megillető pénznek vagy dolognak és az eljárási költségeknek az átvételére is.

A szerződéskötéskor az ügyfelet írásban tájékoztatni kell azokról a megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban előreláthatóan felmerülő költségekről, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában, függetlenül attól, hogy e költségek előlegezésére a felek megállapodása alapján köteles-e.

A megbízási szerződést írásba kell foglalni, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli. Az okiratszerkesztésre és az ahhoz kapcsolódó jogi képviselet ellátására irányuló megbízási szerződés tartalmi elemeit az okiratot szerkesztő ügyvéd által ellenjegyzett szerződés is tartalmazhatja. 

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) mértékét befolyásolja – többek között – az ügy összetettsége, az igényelt jogi szolgáltatás jellege, a szükséges idő- és erőforrás-ráfordítás mértéke, az ügyérték valamint a tevékenységhez kapcsolódó ügyvédi felelősség mértéke is.

A felek a megbízási díjban szabadon állapodnak meg. A megbízási díj összegszerűségét tehát – a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával – a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg az ügyvédi megbízási szerződésben.

Díjazás

Kérjen visszahívást

Töltse ki az űrlapot és 24 órán belül felveszem Önnel a kapcsolatot.

Visszahívás igénylő űrlap

Töltse ki az űrlapot és 24 órán belül felveszem Önnel a kapcsolatot.

Visszahívás igénylő űrlap

Töltse ki az űrlapot és 24 órán belül felveszem Önnel a kapcsolatot.

Kérjen visszahívást

Töltse ki az űrlapot és 24 órán belül felveszem Önnel a kapcsolatot.

Visszahívás igénylő űrlap

Töltse ki az űrlapot és 24 órán belül felveszem Önnel a kapcsolatot.